clic pe nasul curios...

banner 2

"niciodată toamna nu fu mai frumoasă sufletului nostru bucuros de moarte"

Vă aşteptăm cu noile voastre creaţii dedicate toamnei


Acest blog este destinat să strîngă creaţii în spiritul poeziei japoneze: haiku, senryu, tanka, haibun, haiga.
Blogul se desprinde din blogul-mamă, ROMANIAN KUKAI, şi va începe să funcţioneze de la 1 septembrie 2007.

Pentru a fi membri (contributors sau autori) trebuie să vă înregistraţi ca bloggeri, dar puteţi comenta texte şi fără a fi înregistraţi. Cei care au fost autori la o vară de neuitat vor primi automat invitaţii cu care vor proceda ca şi prima oară.

Dacă doriţi să deveniţi membri contactaţi administratorul la adresa forevernelcor@gmail.com. Veţi primi o invitaţie personală prin reţeaua blogger. Trebuie să răspundeţi acesteia aşa cum sînteţi instruiţi în acel mail. (Dacă aveţi un filtru spam prea puternic va trebui să căutăţi invitaţia în bulk/spambox şi s-o scoateţi de acolo.) În cazul în care v-aţi făcut cu această ocazie un cont Google, numele şi parola respectivă vor fi valabile pentru a vă loga şi pe blogul personal şi pe acest blog.

Pentru a menţine calitatea site-ului, contribuţiile şi comentariile necorespunzătoare vo
r fi şterse de administratorul blogului.

Monday, November 1, 2010

Râpa de la Vinerea

Sunday, March 7, 2010

Noutăţi din Ploc!

Lună plină -
într-o tufă de măceş
un iepure şchiop

Pleine lune –
dans un buisson d’églantier
un lièvre boiteux


Din Ploc! Nr 12

*


Orion răsare –
doi îndrăgostiţi îl privesc
ţinându-se de mîini

Orion se lève –
deux amoureux la regardent
se tenant les mains


Din Ploc! Nr 11

*

Şoim în picaj -
printre munţi se înalţă
fâşii de ceaţă

Faucon en piqué –
parmi les montagnes se lèvent
des lambeau de brume


din Ploc! Nr. 11

Friday, June 19, 2009

Toamna văzută de Marian Nicolae Tomi

cei lucizi s-au dus –
călcând pe covorul de
frunze uscate of drying leaves
the lucid are gone –
walking on the carpet
of drying leaves

*
o dup’amiază –
totul fiind pregătit
o biată frunză
an afternoon –
everything being ready
a poor leaf
*
ard butoiul de dud –
focul mai bun ca ţuica
fără prieteni
I burn my mulberry-cask –
fire is better than brandy
without friends
*
coaja de stejar –
plin de teamă cu palma
tremurând de frig
oak tree bark –
full of fear the palm
shivering
*
marea murmurând –
braţe neputincioase
apele pe stânci
the see murmuring –
helpless arms
waters on the stones

*
din noapte alţi sori –
lumină necrezută
stingând lumânări
from night other suns –
unbelievable light
putting out candels

*
frunze’nroşite –
în arşiţa toamnei un măr
mâncat de viermi
red leaves –
in fall dog-days un apple
eaten by worms
*
certitudine –
încă un pas pentru cerb
pocnetul puştii
certainty –
one more step for the stag
the crack of the rifle
*
uscat de tot –
privind la trunchiul mărului
mă gândesc la ea
very dry –
looking at the apple tree trunk
I’m thinking of her

*
priviri spre înalt –
vorbele sunt fără rost
stând pe o cioată
looking on high –
wards are pointless
sitting on a stump

Monday, November 24, 2008

La vânătoare

Iepure-n goană
Pe câmpia pustie-
Pocnet de armă.

*

Adunaţi în grup
La taifas vânătoresc-
În fag o ţarcă.

*

La colţi de mistreţ
Emoţii de vânător-
Fugă-n stufaris.
Victoria Chiţoveanu

Monday, October 13, 2008

Poeme tanka publicate de Modern English Tanka

I

The moon is rising

among the leafless branches.
Only an eye witness: me.
Alone at the windows,
I remember you . . .

Modern English Tanka — Autumn 2008
http://www.modernenglishtanka.com/vol3/MET9_final.html

Luna răsare
printre crengile desfrunzite.
Un singur martor: eu.
Singura la fereastră,
îmi amintesc de tine...

II

The cricket singing

under the blade of grass.
Moonlight
over the old fence
invaded by lonicera.

Modern English Tanka — Autumn 2008
http://www.modernenglishtanka.com/vol3/MET9_final.html

Greierul cântă
sub firele de iarbă.
Lumina lunii
peste vechiul gard
invadat de caprifoi.

III

Leaves everywhere.

In the alder tree top
a crow croaking.
On the sky without clouds
looking for the Crescent moon.

Modern English Tanka — Autumn 2008
http://www.modernenglishtanka.com/vol3/MET9_final.html

Frunze peste tot.
Într-un arin înalt
croncăne o cioară.
Pe cerul fără nori
privind luna în creştere.